Konsumtion

Det känns ändå symptomatiskt på något vis,
mitt i denna köp- och konsumtionshysteri,
att även livet är en engångsartikel.

Språkbegåvning

Han hade alltid haft lätt för sig när det kom till det svenska språket - och "dyslexi" kunde han inte ens stava till.


Mångfald

I Sverige behandlas alla lika, särskilt vissa. 

Lathund för kommunala handläggare

Såsom kommunal tjänsteman i en större kommun (ni får själva lista ut vilken) har jag med mina erfarenheter av kommunal handläggning och organisation som grund, på eget bevåg gjort en liten lathund. Kanske finns det någon som snabbt behöver skolas in i den kommunala verkligheten.


Liten lathund för kommunala handläggare

Handläggning


1. Det spelar ingen roll vad du säger - det viktiga är vilka ord du använder när du säger det.
2. På frågan om något ska vara på det ena eller andra viset, är svaret oftast ”troligen”.
3. Om du av en politiker får en osedvanligt dum fråga, så var på din vakt – den kan vara precis så dum som den verkar.
4. Politiker har inte svårt för att fatta beslut, problemet är att fatta dem.
5. Plantera gärna ett stavfel i dina skrivelser. Genom att låta politikerna upptäcka det, får du dem att känna sig delaktiga i beslutet.
6. När du anser att du har lagt ner precis tillräckligt mycket tid på ett ärende, har du just lagt ner alldeles för mycket tid på det.
7. Du behöver inte själv förstå vad du har skrivit - huvudsaken är att politikerna tror att de har gjort det.
8. Det som hos andra är omotiverad byråkrati är hos dig en adekvat handläggningstid.
9. Ställ inga frågor som du inte redan vet svaret på.
10. Tänk på att anpassa språket efter den slutliga läsaren av det du skriver – det vill säga du själv.


Organisation

1. Fullmäktige är den kommunala organisationens urberg – där slutförvaras kommunpolitikerna.
2. Nämnderna är kommunfullmäktiges småsyskon – griniga, uppstudsiga, olydiga och begriper inte sitt eget bästa.
3. I kommunstyrelsen sitter de politiker som har förmågan att med lite större tyngd än andra fatta idiotiska beslut.
4. Det är egentligen i utskotten som de viktiga besluten sker – fastställande av utskottens mötestider för kommande år.
5. De politiska ideologierna framträder först vid större, viktiga frågor - som vems tur det är att sitta i kommunlogen på Färjestads nästa hemmamatch.
6. Den ibland hårfina gränsen mellan politiker och tjänstemän går vid kaffebordet.
7. Halveringstiden på en tjänsteman är tre gånger så lång som hans anställning i kommunen varade.
8. Engagera dig i ditt jobb, men akta så att det inte övergår i tjänstemani.
9. Dina kollegor är inte alls så ointresserade av dig som du tror – de flesta skulle ge sin högra hand för att slippa vara i dina kläder.
10. Vad du än gör, ifrågasätt inte någon del i den kommunala treenigheten, den grund varpå hela organisationen vilar – Stämpelklockan, Julklappen och Fikarasten.